Köpvillkor


1. Allmänt

Vänligen tag dig tid och läs dessa allmänna villkor för köp av Sheer Cover Förmånsklubb noga.

2. Betalning

Beloppet för din nästkommande leverans kommer vid varje leveranstillfälle att dras från det kontokort, eller debiteras det kreditkort du uppgivit vid beställningstillfället. Har du istället valt att betala mot faktura tillkommer en faktura-avgift vid varje leverans. 

Kortbetalning 
Det enklaste sättet för dig att betala är med kredit- eller kontokort. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Väljer du att betala med kredit- eller kontokort, kommer pengarna att dras från ditt konto inom 24 timmar. 

PayPort Faktura/Delbetala 
I samarbete med PayPort, en tjänst från Collector Credit AB, erbjuder vi faktura och delbetalning. När du väljer PayPort som betalsätt får du hem dina varor innan du betalar. Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller dela upp betalningen i mindre delar. Fakturan förfaller i slutet av månaden efter, du har alltså upp till 60 dagar på dig att betala fakturan. 

Du kan endast beställa till din folkbokföringsadress när du väljer faktura eller delbetalning och du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället. När du fått fakturan kan du välja att delbetala upp till 18 månader genom att betala in det lägsta belopp som är angivet på fakturan. Vid delbetalning tillkommer en ränta på 1,71 % per månad. 

En mindre kreditprövning görs som i vissa fall innebär kreditupplysning. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta på 2,5 % per månad. 
För att se fullständiga villkor för PayPort Faktura/Delbetala se länkarna nedan: 
Allmänna villkor för faktura och kontokredit 
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation 

Återbetalning 
Du som har betalt din faktura men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos PayPort. För återbetalning av tillgodot behöver vi kontaktuppgifter och kontouppgifter från dig, vi lagrar inte dessa uppgifter i samband med din betalning. Maila dina uppgifter till refund@payport.se eller ring till 031 - 7502773. Du kan även besöka oss på www.payport.se.

3. Avbeställning/Uppsägning

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap och avbeställa kommande leveranser av produkten. Detta gör du genom att ringa kundservice. Du kommer då att få ett bekräftelsenummer på att ditt medlemskap är avslutat OBS! Du kan inte maila in din uppsägning av medlemskap.  

Returrätt och ångerrätt enligt de allmänna villkoren gäller naturligtvis för enskild leverans. Proactiv Skin Health Holding Europe AB kan säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från din sida, exempelvis vid försenad eller utebliven betalning.

4. Ändrade villkor avseende pris eller annat

Vid ändringar i pris eller andra ändringar i de allmänna villkoren eller i dessa villkor kommer du att underrättas om detta, antingen genom uppgift på hemsidan eller genom e-post. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att frånträda ditt avtal genom att säga upp avtalet inom 30 dagar efter det att du mottog information om ändringarna i enlighet med vad som anges ovan under punkten 3 ovan. Om sådan uppsägning inte sker anses du ha godkänt ändringarna.

5. Användning av hemsidan

Hemsidan får bara användas för att beställa varor och tjänster som erbjuds av Proactiv Skin Health Holding Europe AB. Det är förbjudet att kopiera eller använda material på sidan för kommersiella syften. Sidan får inte användas för att skicka, ladda ner eller på annat sätt anslå eller överföra material som är pornografiskt, hotfullt, rasistiskt, nedsättande eller som annars är av olaglig eller av oetisk natur.

6. Förhållandet till myndigheter

Proactiv Skin Health Holding Europe AB strävar efter att efterleva lagens krav på att ge information, avlägsna information eller hindra åtkomst till hemsidan. Vidare kommer Proactiv Skin Health Holding Europe AB att vidta nödvändiga och rimliga åtgärder för att förhindra brott mot dessa villkor för hemsidans användning eller användning i strid mot lag. Proactiv Skin Health Holding Europe AB kommer att samarbeta med myndigheter i anledning av utredning av misstänkta lagbrott eller överträdelser av nätverkssäkerhet.

7. Personuppgifter

Alla personuppgifter hanteras enligt Proactiv Skin Health Holding Europe AB integritetspolicy för behandling av personuppgifter som utgör en del av dessa allmänna villkor.

8. Vem som får handla på Proactiv Skin Health Holding Europe AB?

Proactiv Skin Health Holding Europe AB säljer inte till personer under 18 år.

9. Beställning

Beställningen är bindande för oss först efter det att vi har bekräftat beställningen med e-post eller i annat fall per brev. Avtal om köp ingås först vid bekräftelsen.

10. Leveranstid

Produkter skickas till den leveransadress du uppger vid köptillfället. Normal leveranstid är 3-4 dagar men i vissa fall kan leveransen ta längre tid. Proactiv Skin Health Holding Europe AB kommer att informera genom e-post, telefon eller sms för det fall det skulle uppstå problem rörande leveransen. 

11. Returrätt

Vi är övertygande om att du kommer att vara nöjd med din beställning. Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd kan du helt enkelt skicka tillbaka varan inom 60 dagar efter det att du mottog den mot full återbetalning med avdrag för fraktkostnader och fakturaavgift. Denna returrätt gäller även om du har använt produkten helt eller delvis, men du måste alltid skicka tillbaka produktens emballage. 
Du betalar själv även kostnaderna för frakten tillbaka till oss. Vill du returnera en vara, vänligen kontakta kundtjänst för att få ett avbeställningsnummer. Detta nummer måste du ange vid retur av en vara.

12. Ångerrätt

Utöver den returrätt som angivits ovan har du även rätt till lagstadgad ångerrätt. En förutsättning för att utnyttja denna är att varan kan returneras oanvänd och oskadad inom 14 dagar från det att varan tagits emot eller när du fick information om ångerrätten. Du betalar själv även kostnaderna för frakten tillbaka till oss.

13. Återbetalning

Vid retur av produkt eller vid utnyttjandet av ångerrätten sker återbetalning till det kredit- eller kontokort som du använde vid beställningstillfället. Om återbetalningen av någon anledning inte kan ske kontaktar vi dig för alternativt återbetalningssätt. Återbetalning sker inom 30 dagar.

14. Frågor

Kontakta gärna kundtjänst om du har några frågor.

15. Information om Proactiv Skin Health Holding Europe AB

Proactiv Skin Health Holding Europe AB 
P.O. BOX 86 
SE 201 20 Malmö 
Org nr: 556497-0019

Kundtjänst

Sverige  

Email: customercare@proactiv.com


Adress

Proactiv Skin Health Holding Europe AB 
P.O. BOX 86 
SE 201 20 Malmö 
Org nr: 556497-0019

 

Copyright 2019 ® All rights reserved

Sekretesspolicy

Proactiv Skin Health integritetsmeddelande

Gäller fr.o.m: 31 maj 2018

MEDDELANDETS OMFATTNING

Läs detta integritetsmeddelande (”meddelandet”) noga för att få en bättre förståelse för våra policyer och rutiner beträffande personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Detta meddelande gäller individer som interagerar med Proactivs tjänster i egenskap av konsument (”du”/”dig”). I detta meddelande förklaras hur dina personuppgifter samlas in, används och redovisas av Proactiv Skin Health Holding Europe AB (”Proactiv”, ”vi” och ”oss”). I meddelandet finns även information om hur du får tillgång till eller uppdaterar dina personuppgifter och anger särskilda val om hur dina personuppgifter används.

Detta meddelande avser såväl uppgifter som samlas in online som offline, bland annat personuppgifter som vi samlar in genom olika kanaler såsom webbplatser, appar, tredje parts sociala nätverk, konsumentdeltagandetjänster, försäljningsställen och säljevent. Observera att vi kan föra samman (aggregera) personuppgifter från olika källor (webbplatser, händelser offline m.m.).  Som en del av detta kombinerar vi personuppgifter som från början samlats in av olika dotterbolag eller samarbetspartners till Proactiv. Mer information om hur du motsätter dig detta finns i avsnitt 9.

Om du inte anger de nödvändiga personuppgifterna (vi kommer att ange när så är fallet, t.ex. genom att göra denna information tydlig i våra registreringsformulär), kan vi inte tillhandahålla våra varor och/eller tjänster till dig. Detta meddelande kan emellanåt komma att ändras (se avsnitt 11).

I detta meddelande finns viktig information inom följande områden:

1.      KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

2.      PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

3.      BARNS PERSONUPPGIFTER

4.      KAKOR/LIKNANDE TEKNIK, LOGGFILER OCH WEBBSIGNALER

5.      HUR DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS

6.      UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

7.       KVARHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER

8.       LAGRING OCH/ELLER ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

9.      ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

10.      DINA VAL OM HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

11.    ÄNDRINGAR AV VÅRT MEDDELANDE

12.    PERSONUPPGIFTSANSVARIGA OCH KONTAKTUPPGIFTER

1. KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

Detta meddelande gäller personuppgifter som vi har samlat in om dig genom de metoder som beskrivs nedan (se avsnitt 2), från följande källor:

Proactivs webbplatser. Konsumentinriktade webbplatser som drivs av eller för Proactivs räkning, inklusive webbplatser som vi använder under våra egna domäner/URL-adresser och minisajter som vi driver på tredje parts sociala nätverk, såsom Facebook (”webbplatser”).

Proactivs mobila webbplatser/appar. Konsumentinriktade mobila webbplatser eller applikationer som drivs av eller för Proactiv, som t.ex. smartmobilappar.

E-post-, text- och andra elektroniska meddelanden. Interaktioner via elektroniska meddelanden mellan dig och Proactiv.

Proactivs kundtjänst. Kommunikation med vår kundtjänst (”kundtjänst”).

Registreringsformulär offline. Utskrivna eller digitala registreringsformulär och liknande formulär som vi samlar in via, exempelvis, post, butiksdemonstrationer, tävlingar och andra reklamkampanjer eller evenemang.

Interaktioner med annonser. Interaktioner med våra annonser (t.ex. om du interagerar med en av våra annonser på en tredje parts webbplats kan vi få information om det).

Uppgifter som vi skapar. Under våra interaktioner med dig kan vi skapa personuppgifter om dig (t.ex. uppgifter om dina inköp på våra webbplatser).

Uppgifter från andra källor. Tredje parts sociala nätverk (t.ex. Facebook, Google), marknadsundersökningar (om återkoppling inte ges anonymt), tredje parts datainsamlande företag, Proactivs annonspartners, offentliga källor och uppgifter som vi får genom förvärv av andra företag.

2.    PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Beroende på hur du interagerar med Proactiv (online, offline, över telefon, osv.) samlar vi in olika sorts information från dig, enligt vad som beskrivs nedan.

Personlig kontaktinformation. Detta omfattar all information du tillhandahåller oss och som ger oss tillstånd att kontakta dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, sociala nätverksuppgifter eller telefonnummer

Inloggningsuppgifter till kundkontoAll information som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil. Några exempel inkluderar inloggnings-ID, e-postadress, skärmnamn, lösenord i ett icke återställbart format och/eller säkerhetsfrågor och -svar.

Demografisk information och intressenAll information som beskriver dina demografiska uppgifter eller dina beteenden. Exempel inkluderar födelsedatum, ålder eller åldersgrupp, kön, geografisk plats, (t.ex. postnummer), favoritprodukter, fritidsaktiviteter och intressen samt information som rör ditt hushåll eller din livsstil.

Information från dator/mobil enhetAll information om datorsystemet eller andra tekniska enheter som du använder för att få tillgång till en av våra webbplatser eller appar, såsom IP-adressen som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, typ av operativsystem samt typ och version av webbläsare. Om du får tillgång till en Proactiv webbplats eller app via en mobil enhet, t.ex. en smartmobil, kommer insamlad information även att inkludera, där så tillåts, din mobils unika enhets-ID, annons-ID, geografisk plats och andra liknande uppgifter för mobila enheter.

Information om webbplatser och kommunikationsanvändning. När du navigerar genom och interagerar med våra webbplatser eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in viss information om ditt beteende. Det omfattar information som vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge och liknande information och statistiska uppgifter om dina interaktioner, såsom svarstider, nerladdningsfel och hur länge du besöker vissa sidor. Denna information hämtas in med hjälp av automatiserade tekniker såsom kakor och webbsignaler och samlas även in genom användning av tredje parts spårning för analytiska ändamål och annonseringssyften (såsom Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management, Hotjar, Optimizely, CloudIQ, MentionMe och/eller Omniture. Du har rätt att styra hur sådan teknik används. Mer information finns i avsnitt 4.

Marknadsundersökning och återkoppling från konsumenter. All information som du frivilligt delar med oss om din erfarenhet av våra produkter och tjänster.

Konsumentgenererat innehåll. Allt innehåll som du skapar och sedan delar med oss på tredje parts sociala nätverk eller genom att ladda upp det till en av våra webbplatser eller appar, inklusive användning av tredje parts sociala nätverksappar som t.ex. Facebook. Exempel inkluderar foton, videor, personliga berättelser eller liknande media eller innehåll. När så tillåts samlar in vi in och publicerar konsumentgenererat material i samband med olika slags aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, nätforumsfunktioner, konsumentåtaganden och tredje parts sociala nätverksarbete.

Tredje parts sociala nätverksinformation. All information som du delar offentligt på en tredje parts sociala nätverk eller information som är en del av din profil på en tredje parts sociala nätverk (såsom Facebook) och som du tillåter att den tredje partens sociala nätverk delar med oss. Exempel inkluderar dina basuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, kön, födelsedatum, vistelseort, profilbild, användar-ID, lista över vänner m.m.) samt ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter tredje parts sociala nätverk att använda. Vi tar emot informationen (eller delar därav) från tredje parts sociala nätverk varje gång du laddar ner eller interagerar med en Proactiv webbapplikation eller tredje parts sociala nätverk såsom Facebook, varje gång du använder en social nätverksfunktion som är integrerad i en Proactiv webbplats (t.ex. Facebook Connect) och varje gång du interagerar med oss via en tredje parts sociala nätverk. Besök webbplatsen för relevant tredje parts sociala nätverk om du vill ha mer information om hur Proactiv tar emot information från en tredje parts sociala nätverk, eller för att välja att inte dela sådan social nätverksinformation.

Betalningar och finansiell informationAll information som vi behöver för att fylla i en beställning eller som du använder för att göra ett inköp, såsom betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, giltighetsdatum, m.m.) eller andra betalningsformer (om sådana görs tillgängliga). I alla händelser hanterar vi eller våra betalningsleverantörer betalningar och finansiell information i enlighet med gällande lagar, regler och säkerhetsstandarder såsom PCI DSS.

Samtal till kundtjänst. Kommunikation med kundtjänst kan komma att spelas in eller avlyssnas, i enlighet med gällande lagar, för lokala operativa behov (t.ex. av kvalitetsskäl eller i utbildningssyfte). Kontokortsuppgifter spelas inte in. I de fall lagen kräver informeras du om sådan inspelning i början av samtalet.

Känsliga personuppgifter. Vi försöker inte att samla in eller på annat sätt behandla känsliga personuppgifter inom ramen för vår normala affärsverksamhet. När det av någon anledning blir nödvändigt att behandla känsliga personuppgifter är vi hänvisade till ditt tidigare uttryckliga medgivande för all behandling som är frivillig (t.ex. för marknadsundersökningssyften). Om vi behandlar dina känsliga personuppgifter för andra syften, stöder vi oss på följande rättsliga grunder: (i) upptäckt och förebyggande av brott (inklusive förebyggande av bedrägeri) och (ii) efterlevnad av gällande lag (t.ex. efterlevnad av vår mångfaldsrapportering).

3. BARNS PERSONUPPGIFTER

Vi frågar aldrig medvetet efter eller samlar in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi upptäcker att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 kommer vi omgående att ta bort barnets personuppgifter från våra register. Proactiv kan dock samla in personuppgifter om barn under 13 år direkt från förälder eller vårdnadshavare, med denna persons uttryckliga samtycke.

  4.  KAKOR/LIKNANDE TEKNIK, LOGGFILER OCH WEBBSIGNALER

Kakor/liknande teknik. Se vår kakpolicy för att lära dig hur du hanterar dina kakinställningar och för mer information om de kakor vi använder och för vilka ändamål.

Loggfiler. Vi samlar in information i form av loggfiler som registrerar webbplatsaktivitet och samlar in statistik om dina surfvanor. Dessa dataposter genereras automatiskt och hjälper oss att genomföra felsökningar, förbättra prestandan och upprätthålla säkerheten på våra webbplatser.

Webbsignaler. Webbsignaler eller pixeltaggar (web beacons) är små kodsträngar som levererar en grafisk bild på en webbplats eller i ett e-postmeddelande i syfte att återföra data till oss. Informationen som samlas in via webbsignaler inkluderar information såsom IP-adress och information om hur du svarar på en e-postkampanj (vilken tidpunkt meddelandet öppnades, vilka länkar du klickade på, m.m.) Vi kommer att använda webbsignaler på vår webbplats eller inkludera dem i e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Vi kommer att använda information från webbsignaler för olika syften, inklusive men inte begränsat till, rapportering av webbplatstrafik, sammanräkning av unika besökare, annonsering, granskning och rapportering av e-post samt individanpassning.

5.    HUR DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS

I följande avsnitt beskrivs för vilka syften vi samlar in dina personuppgifter och de olika typer av personuppgifter som samlas in för respektive ändamål. Observera att inte alla användningar nedan är relevanta för varje enskild person.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Våra skäl

Våra legitima intressen

KundtjänstVi använder dina personuppgifter för kundtjänständamål, bl.a. för att svara på dina förfrågningar. Det kräver vanligtvis att vi använder viss personlig kontaktinformation och information om orsaken till din förfrågan (t.ex. beställingsstatus, tekniska problem, fråga/klagomål om produkt, allmän fråga, m.m.).

 • Uppfylla avtalsenliga skyldigheter
 • Rättsliga skyldigheter
 • Våra legitima intressen

 

 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Effektivisera

 

Tävlingar, marknadsföring och andra kampanjer Vi använder dina personuppgifter för att informera dig om varor eller tjänster (t.ex. marknadsföringsmeddelanden eller kampanjer) såvida du inte väljer bort sådan kommunikation). Det kan göras via e-post, reklamannonser, textmeddelande, telefonsamtal och brev i den utsträckning gällande lag tillåter det. Vissa av våra kampanjer genomförs på tredje parts webbplatser och/eller sociala nätverk. Denna användning av dina personuppgifter är frivillig vilket innebär att du kan avböja (eller återkalla ditt samtycke i vissa länder) behandling av dina personuppgifter för dessa ändamål. Detaljerad information om hur du ändrar dina preferenser om marknadsföringsmeddelanden finns i avsnitt 9 och 10 nedan. Mer information om våra tävlingar och andra kampanjer hittar du i de officiella reglerna eller informationen som publiceras tillsammans med varje tävling/kampanj.

 • Med ditt samtycke (när det krävs)
 • Uppfylla avtalsenliga skyldigheter
 • Våra legitima intressen
 • Räkna ut vilka av våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig och informera dig om dem
 • Definiera konsumenttyper för nya produkter och tjänster
 

Tredje parts sociala nätverk: Vi använder dina personuppgifter när du interagerar med tredje parts sociala nätverksfunktioner, t.ex. funktionen ”Gilla”, för att informera dig om reklamkampanjer och för att interagera med dig på tredje parts sociala nätverk. Du hittar mer information om hur dessa funktioner fungerar, vilka profiluppgifter vi får om dig och hur du kan avstå från funktionerna genom att granska integritetsmeddelanden för relevant tredje parts sociala nätverk.

 • Med ditt samtycke (när det krävs)
 • Våra legitima intressen
 • Räkna ut vilka av våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig och informera dig om dem
 • Definiera konsumenttyper för nya produkter och tjänster
 

Individanpassning (offline och online). Med ditt samtycke (när så krävs) använder vi dina personuppgifter (i) för att analysera dina preferenser och vanor, (ii) för att förutsäga dina behov baserat på vår analys av din profil, (iii) för att förbättra och individanpassa din användarupplevelse på våra webbplatser och appar, (iv) för att säkerställa att innehållet från våra webbplatser/appar är optimerat för dig och din dator eller enhet, (v) för att tillhandahålla riktad reklam och riktat innehåll och (vi) för att låta dig delta i interaktiva funktioner när du själv väljer att göra det. Till exempel kommer vi ihåg inloggnings-ID/e-postadress eller skärmnamn så att du snabbt kan logga in nästa gång du besöker vår sida eller så att du lätt kan ta fram produkterna du tidigare lagt i kundvagnen. Baserat på denna typ av information och med ditt samtycke (när så krävs) visar vi även ditt specifika Proactiv-innehåll eller kampanjer som skräddarsytts efter dina intressen. Användningen av dina personuppgifter är frivilligt, vilket innebär att du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål. Mer information hur du väljer att inte godkänna sådan behandling hittar du i avsnitt 10 nedan.

 

Genomförande av en beställning. Vi kan använda dina personuppgifter för att behandla och skicka iväg dina beställningar, informera dig om dina beställningars status, korrigera adresser och genomföra identitetsverifikation och andra aktiviteter för att upptäcka bedrägerier. Det kräver att användning av vissa personuppgifter och betalningsinformation krävs.

 • Uppfylla avtalsenliga skyldigheter
 • Med ditt samtycke (när det krävs)
 • Rättsliga skyldigheter
 • Våra legitima intressen

 

 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Effektivisera
 • Skydda våra system, nätverk och personal
 • Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

 

Andra allmänna ändamål (t.ex. interna undersökningar eller marknadsundersökningar, analyser, säkerhet). I enlighet med gällande lagar använder vi dina personuppgifter för andra allmänna affärsändamål, såsom att upprätthålla ditt kundkonto, genomföra interna undersökningar eller marknadsundersökningar och att mäta genomslagskraften i olika reklamkampanjer. Om du har kundkonton hos Proactiv förbehåller vi oss rätten att slå ihop dessa kundkonton till ett enda konto. Vi använder också dina personuppgifter för hantering och drift av våra kommunikations-, IT- och säkerhetssystem.

 

Rättsliga skäl eller sammanslagning/förvärv. I den händelse Proactiv eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företags, inklusive genom konkurs, kommer vi att dela dina personuppgifter med våra rättsliga efterträdare. Vi kommer också att lämna ut dina personuppgifter till tredje part (i) när så krävs enligt lag, (ii) som svar på rättliga förfaranden (iii) som svar på en begäran från en behörig rättsvårdande instans, (iv) för att skydda våra rättigheter, vår sekretess, säkerhet eller egendom eller allmänheten, eller (v) för att upprätthålla avtalsvillkoren eller villkoren för vår webbplats.

 • Rättsliga skyldigheter
 • Våra legitima intressen

 

 • Efterlevnad av rättsliga skyldigheter
 • Skydda våra tillgångar och vår personal

 

6. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Utöver Proactivs dotterbolag som nämns i avsnittet "Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter" (se avsnitt 12), delar vi dina personuppgifter med följande typer av tredje parter:

Tjänsteleverantörer. Det är externa företag som hjälper oss att driva vår verksamhet (t.ex. för att fullfölja beställningar, behandla betalningar, upptäcka bedrägerier och verifiera identiteter, sköta webbplatser, marknadsundersökningsföretag, stödtjänster, kampanjer, webbutveckling, dataanalys, hantering av kundtjänst, datasegmentering och rankningsorgan, marknadsföringsbyråer för e-post och för utsikter modellering, m.m.). Vi kan dela med dig av ditt namn, adress, e-postadress och transaktionshistorik med dessa företag för att hjälpa oss att analysera vår kunddatabas och identifiera potentiella nya kunder och att rikta oss till vår marknadsföring på ett sätt som är mest relevant för dig. Tjänsteleverantörer, och deras utvalda personal, får endast ta del av dina personuppgifter på vårt uppdrag för de specifika arbetsuppgifter som de har blivit ombedda att utföra baserat på våra instruktioner och måste behandla dina personuppgifter under sekretess och på ett säkert sätt. När så krävs enligt gällande lag kan du få en lista på de leverantörer som behandlar dina personuppgifter (se avsnitt 12 för hur du kontaktar oss).

Kreditupplysningsföretag/inkassoföretag. I den utsträckning gällande lag tillåter menas med kreditupplysningsföretag och inkassoföretag de externa företag som hjälper oss att bekräfta din kreditvärdighet (i synnerhet för beställningar med faktura) eller för att driva in utestående fakturor.

Tredjepartföretag som använder personuppgifter för sina egna marknadsföringssyftenFörutom i situationer då du har lämnat samtycke beviljar vi inte tillstånd eller säljer inte dina personuppgifter till tredjepartföretag för deras egna marknadsföringssyften. Deras identitet kommer att röjas vid det tillfälle då vi ber om ditt samtycke.

Tredjepartsmottagare som använder personuppgifter för rättsliga skäl eller på grund av sammanslagning/förvärv. Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part av rättsliga skäl eller inom ramen för sammanslagning/förvärv (se avsnitt 5 för närmare information).

7. KVARHÅLLANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Proactiv vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den minsta möjliga tid som är nödvändig för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Kriterierna vid fastställandet av lagringsperioden för dina personuppgifter är följande:

(a)       Proactiv kommer att spara kopior av dina personuppgifter i ett format som endast möjliggör identifiering då:

(i)        Vi upprätthåller ett pågående förhållande med dig (t.ex. när du finns med på vår utskickslista och inte har avregistrerat dig)

(ii)       Dina personuppgifter är nödvändiga i samband med de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande och vi har en giltig rättslig grund.

(b)       Längden på: (i) tillämpliga begränsningsperioder (dvs. en period under vilken en person kan rikta ett rättsligt anspråk mot oss och (ii) ytterligare två månader efter slutet på den tillämpliga begränsningsperioden (så att vi kan identifiera personuppgifter för en person som kan rikta ett anspråk mot oss i slutet av den tillämpliga perioden).

(c)       Om relevanta rättsliga anspråk riktas mot oss kan vi dessutom fortsätta att behandla dina personuppgifter under sådan ytterligare tid som är nödvändig i samband med detta anspråk.

Under de perioder som anges i stycke b(i) och b(ii) ovan kommer vi att begränsa vår behandling av dina personuppgifter till lagring och upprätthållande av säkerheten för dessa uppgifter, förutom i den utsträckning uppgifterna behöver granskas i samband med något anspråk eller åtagande under gällande lag.

När perioderna i stycke (a), (b) och (c) ovan, i respektive gällande utsträckning, har löpt ut kommer vi antingen att (i) permanent radera eller förstöra de relevanta personuppgifterna eller (ii) anonymisera de relevanta personuppgifterna. 

8.    UTLÄMNING, LAGRING OCH/ELLER ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar lämpliga åtgärder (beskrivs nedan) för att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Observera att dessa skydd eventuellt inte gäller information som du väljer att dela på offentliga platser såsom tredje parts sociala nätverk.

Personer som kan komma åt dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas av behörig personal eller behöriga ombud, under förutsättning av informationen behövs, beroende på de specifika syften för vilka dina personuppgifter har samlats in (t.ex. vår personal som ansvarar för konsumentfrågor kommer att ha åtkomst till dina konsumentuppgifter).

Åtgärder som vidtas i driftsmiljöer. Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer där rimliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer alla rimliga normer för att skydda dina personuppgifter. Överföring av information via internet är dessvärre inte helt säker och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifterna under överföring genom våra webbplatser/appar.

Åtgärder som vi förväntar oss att du vidtarDet är viktigt att du också medverkar till en trygg och säker lagring av dina personuppgifter. Vid registrering av ett konto online, se till att du väljer ett lösenord som är svårt för andra att gissa sig till och avslöja aldrig ditt lösenord för någon annan. Du ansvarar för att hålla lösenordet konfidentiellt och för all användning av kontot. Om du använder en dator som du delar med någon annan, välj aldrig att spara ett inloggnings-ID, en e-postadress eller ett lösenord och se till att du loggar ut varje gång du lämnar datorn. Du bör även använda dig av alla integritetsinställningar eller -kontroller som vi tillhandahåller på vår webbplats/i vår app.

Överföring av personuppgifter. På grund av vår affärsverksamhets internationella karaktär kan vi behöva överföra dina personuppgifter inom Proactivkoncernen och till tredje part enligt vad som anges i avsnitt 6 ovan i samband med de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Av denna orsak kan dina personuppgifter komma att överföras till andra länder som kan ha andra lagar och krav på dataskydd än vad som gäller i ditt hemvistland.

9.    DINA RÄTTIGHETER

Åtkomst till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till, granska och begära en fysisk eller elektronisk kopia av information om dig som finns lagrad. Du har också rätt att begära information om varifrån dina personuppgifter hämtats.

Dessa rättigheter kan utövas genom att skicka e-post till eudataprotection@proactiv.com eller genom att skriva till oss på Box 86, 201 20 Malmö, och bifoga en kopia av ditt ID eller motsvarande uppgifter (när vi begär det och när så tillåts enligt lag). Om en begäran inlämnas av någon annan än dig, utan bevis på att denna begäran legitimt görs för din räkning, kommer den att avböjas. Observera att all identifierande information som vi tar emot endast kommer att behandlas i enlighet med, och i den utsträckning, gällande lagar tillåter.

Ytterligare rättigheter (t.ex. ändring, radering av personuppgifter). Då detta föreskrivs i lag kan du (i) begära radering, överflyttning, rättelse eller granskning av dina personuppgifter; (ii) begränsa användningen och överlämnandet av dina personuppgifter och (iii) återkalla ditt samtycke till någon eller samtliga av våra databehandlingsaktiviteter.

I enlighet med gällande lagar kan du också ha följande rättigheter beträffande användningen av dina relevanta personuppgifter:

 • Rätt att, mot bakgrund av din särskilda situation, invända mot användningen av dina relevanta personuppgifter av oss eller för vår räkning.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina relevanta personuppgifter av oss eller för vår räkning för direkta marknadsföringssyften.

Observera att vi, under vissa omständigheter, inte kan radera dina personuppgifter utan att också radera ditt kundkonto. Vi kan behöva kvarhålla vissa personuppgifter efter att du har begärt radering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Vi kan också tillåtas, enligt tillämplig lag, att bevara vissa personuppgifter för att uppfylla våra affärsbehov.

Där det är tillämpligt har våra webbplatser en för ändamålet särskild avsedd funktion med vilken du kan granska och redigera de personuppgifter som du har lämnat. Observera att vi begär att våra registrerade kunder bekräftar sin identitet (t.ex. inloggnings-ID, e-postadress, lösenord) innan de kan komma åt eller ändra sina kontouppgifter. Det hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

Vi hoppas att vi kan besvara frågor som du kan ha om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om det finns olösta problem har du dock även rätt att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.

10.    DINA VAL OM HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

Vår målsättning är att ge dig val beträffande de personuppgifter som du lämnar till oss. Följande mekanismer ger dig följande kontroll över dina personuppgifter:

Kakor/liknande teknik. Du hanterar ditt samtycke via (i) vår lösning för samtyckeshantering eller (ii) din webbläsare för att avvisa alla eller vissa kakor/liknande teknik eller för att varna dig om att de används. Se avsnitt 4 ovan.

Annonser, marknadsföring och kampanjer. Du kan samtycka till att dina personuppgifter används av Proactiv för dess marknadsföring av sina produkter eller tjänster genom att bocka för en ruta i registreringsformuläret eller genom att besvara kundtjänstpersonalens fråga/frågor. Om du inte längre vill få sådana meddelanden kan du när som helst därefter avregistrera dig från att få marknadsföringsrelaterade meddelanden genom att följa anvisningarna som alltid medföljer sådana meddelanden. För att avregistrera från marknadsföringskommunikationer som skickas med något medium kan du när som helst avregistrera via länkar som finns tillgängliga i vår kommunikation, maila eudataprotection@proactiv.com. Observera att även om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden kommer du fortfarande att få administrativa meddelanden från oss, som beställnings- eller andra överföringsbekräftelser, meddelanden om dina kontoaktiviteter, (t.ex. kontobekräftelser, lösenordsändringar m.m.) och annan viktig information som inte relaterar till marknadsföring.

Individanpassning (offline och online): När lagen kräver det kan du ange om du vill att dina personuppgifter används av Proactiv för att leverera en individanpassad upplevelse/riktad reklam och riktat innehåll genom att bocka för en ruta i registreringsformuläret eller genom att besvara kundtjänstpersonalens fråga/frågor. Om du inte längre vill utnyttja denna individanpassning kan du när som helst välja bort den genom att maila eudataprotection@proactiv.com.

Riktad reklam. Vi samarbetar med annonsnätverk och andra annonsservningleverantörer (”annonsleverantörer”) som servar annonser för vår räkning och andra företag utanför koncernen.  Några av dessa annonser är skräddarsydda efter dina intressen baserat på information insamlad från Proactivs webbplatser eller andra företags webbplatser utanför koncernen över tid.  Du kan besöka www.aboutads.info/choices, dels om du vill veta mer om denna typ av reklam, dels om hur du vill välja bort intressebaserade reklamformer från företag som deltar i det självreglerande programmet Digital Advertising Alliance’s (”DAA”). Du kan dessutom välja bort denna typ av reklam i mobila applikationer från företag som deltar i DAA:s app AppChoices genom att ladda ner appen från iOS App Store eller Androids appbutik.  Du kan också stoppa insamlingen av platsdata från en mobil enhet genom att öppna enhetens lokaliseringsinställningar.

11. ÄNDRINGAR AV DETTA MEDDELANDE

Om vi ändrar sättet på vilket vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att uppdatera detta meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra rutiner och detta meddelande när som helst. Besök oss regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller ändringar i meddelandet.

12. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA OCH KONTAKTUPPGIFTER

För att ställa frågor om eller lämna kommentarer om detta meddelande och våra integritetsskyddsrutiner eller för att framföra klagomål om vårt uppfyllande av gällande lagar om integritetsskydd kan du kontakta oss på: eudataprotection@proactiv.com, eller skriva till oss på Box 86, 201 20 Malmö

Vi kommer att bekräfta och utreda alla eventuella klagomål om sättet på vilket vi hanterar personuppgifter (inklusive klagomål om våra eventuella intrång i dina rättigheter enligt gällande integritetskyddslagar).

 

Personuppgiftsansvariga

Ansvarar för

Proactiv Skin Health Limited

5th Floor, Golden Cross House,
8 Duncannon Street, London
WC2N 4JF

Alla aktiviteter

 

Utöver detta alla följande dotterbolag till Proactiv

Proactiv Skin Health Holding Europe AB 

Alla aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark och Finland

Proactiv Skin Health GmbH

Alla aktiviteter i Tyskland och Österrike